Removing Spruce - Take It To The Limit

Insatt

Några vänner till mig flyttade till Borås när de hade tagit studenten. Det verkar som att det helt generellt faktiskt är en trend som ökat att flytta till Borås. Personligen kan jag då se ett ökat behov av boenden där, vilket resulterar i att någon måste konstruera hus. Och om någon ska konstruera hus måste ju någon faktiskt rita dem också. Där kommer nog byggnadsingenjören in i processen. Det måste ändå vara ett rätt tillfredställande arbete att kunna sätta sig in i processen från början till slut.