Removing Spruce - Take It To The Limit

Häckens syfte

Häckar ger hägn och berättar om trädgårdens utbredning, var den börjar och slutar. Den bygger en vacker vägg och skyddar mot insyn. Om den är tät fångar den vinden och ger lä. Den filtrerar och binder marken med regnet. Men häcken bildar också olika trädgårdsrum - ett uterum för måltider, ett annat för spel och lekar, en berså, en vacker skärm för trädgårdens skräphörna. Häcken ger gatan gröna sidor och gaturummet upplevs mindre när häckens höjd ökar. Häcken bildar gräns för det byggda, anlagda och tillrättalagda.